image

Regionale innovatiehub op het gebied van technologie & duurzaamheid voor de bouw

BouwLab R&Do is een regionale innovatiehub die nieuwe bouwtechnologieën toegankelijk maakt voor elke partij die zich hierin wil verdiepen, een testcase wil doen of een daadwerkelijk pilotproject wil oppakken. Want innovatie versnel je nu eenmaal met een plek met inspirerende showcases uit de praktijk die direct toepasbaar zijn en door ruimte te creëren zonder regelgeving waar in alle vrijheid kan worden geëxperimenteerd. Op een zeer laagdrempelige wijze kunnen bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen gebruik maken van alle faciliteiten van BouwLab R&Do.

BouwLab R&Do is opgericht om nieuwe innovaties en technische mogelijkheden te onderzoeken en direct laagdrempelig toepasbaar te maken binnen de bouw. Pionieren kun je nu eenmaal het beste in teamverband.

BouwLab is geïnitieerd door Smart Industry Fieldlab 3DMZ (3D Makers Zone) en wordt breed ondersteund door onder andere het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Water. In dit R&Do Lab voor de bouw werken diverse organisaties uit de keten samen aan opgaven als circulaire bouw, digitalisering, ketenintegratie en uiteindelijk versnelde innovatie binnen de bouw. Doel van BouwLab is om verder te gaan dan alleen praten. BouwLab staat voor doen, daarvan leren en uiteindelijk waarde creëren voor de aangesloten organisaties.

collaborative learning

BouwLab organiseert workshops, sessies en trainingen voor en door leiders uit de bouwsector en innovatieve technologie- en bouwbedrijven

collaborative doing

BouwLab draait vooral om "doen". In projectvorm worden hier in samenwerkingsverband verschillende pilotprojecten en tests uitgevoerd.

Future-ready design

BouwLab verdiept zich samen met haar partners in de laatste designmogelijkheden voor bouwtechnologieën van de toekomst.

kostenreductie

Bij BouwLab wordt ook gekeken naar reductie van bouwkosten door nieuwe technologie en efficiëntieverbeteringen, zonder in te leveren op kwaliteit.

Smart Embedded Infra

BouwLab gaat niet slechts over de buitenkant, maar onderzoekt tevens mogelijkheden om slimme infrastructuur in het bouwproces mee te nemen.

Circulaire constructies

Duurzaamheid staat bij BouwLab hoog in het vaandel. Samen met partners werkt BouwLab aan circulaire mogelijkheden voor de bouw.

image

BouwLab R&Do focust op innovatieve nieuwe bouwtechnieken

  • BAAM (Big Area Additive Manufacturing)
  • Beton 3D-printing
  • Biomimicry Design
  • Modular Design
  • Supply Chain + Blockchain
  • Circulair bouwen
  • Dynamische data / sensoring
  • Robotisering in de bouw

  • En meer...

BOUWLAB PROJECTEN

BouwLab R&Do bevind zich in de eerste fase van ontwikkeling. Toch zijn er al een aantal projecten met het label "BouwLab" gestart en uitgevoerd. Want alle faciliteiten die 3DMZ al in huis heeft (zoals industrieel 3D-printing, het digitaliseren en verslimmen van assets door middel van sensoren en blockchain technologie) kunnen al per direct worden ingezet voor projecten binnen de bouwsector. Bekijk hieronder de reeds lopende projecten van BouwLab

Praktijkonderzoek

BouwLab onderzoekt digitalisering en 3D-printing van sierornamenten bij renovaties gebouwen

Pic
Pic
Uitvoering

Kostenbesparing door digitalisering en 3D-printing van karakteristieke waterslagen in geopolymeer die niet meer verkrijgbaar zijn

image
BouwLab Expo

BouwLab heeft al een aantal iconische objecten opgesteld staan, zoals een 3D-geprinte betonnen bank en loopbrug en het innovatieve Post-Disaster Shelter voor Haïti

Screenshot

Waarom BouwLab?

• Concrete projecten
• Lage investeringen
• Ondersteund door ministeries
• Geen risico
• Wel meedoen in plaats van toekijken
• Meeleren
• Meegroeien

Download de PDF voor meer info

BouwLab R&Do wordt ondersteund door
en werkt samen met:Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic

BouwLab R&Do is voor iedere organisatie die iets te maken heeft met de bouwsector: opdrachtgevers, uitvoerders, adviseurs, kennisinstellingen en zelfs bewonersorganisaties. Zowel corporates als mkb-organisaties. Behoefte aan meer info en/of wilt u met uw organisatie meedoen met BouwLab R&Do? Neem contact op!

JOIN Bouwlab