Laatste Nieuws 3D MAKERS ZONE

3D Makers Zone heeft field lab status

De 3D Makers Zone is in de korte tijd van zijn bestaan al zodanig opgevallen in Den Haag dat het ministerie van Economische Zaken besloten heeft om deze innovatieversneller de status van Smart Industry fieldlab toe te kennen.

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen en bedrijven deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. Sommigen hebben een regionale focus, anderen een nationale en zelfs Europese focus

In de 3D Makers Zone worden nieuwe technologieën als 3D-printing, robotica, internet of things en big data concreet toepasbaar gemaakt voor het bedrijfsleven. Dit is precies de missing link die het ministerie zocht tussen theorie en praktijk.
Het bedrijfsleven in Nederland en in het bijzonder de metropoolregio Amsterdam is gebaat bij een plek waar ze laagdrempelig en met laag risico kunnen innoveren. Het is namelijk moeilijk om alle ontwikkelingen bij te houden op innovatiegebied en al helemaal bijna ondoenlijk om alle benodigde machinerie aan te schaffen en mensen die hiermee kunnen werken aan te nemen.

Een plek die alle benodigde expertise en hardware in coöperatie aanbiedt zodat de maakindustrie tegen schappelijke tarieven direct aan de slag kan is derhalve precies wat de Nederlandse industrie nodig had om versneld stappen te zetten in dergelijke innovatie.

Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink, van de stuurgroep Smart Industry, was onder meer enthousiast over de manier waarop niet alleen werknemers van bedrijven maar juist ook studenten worden opgeleid in digitale productiemethoden en slimme technologische toepassingen.

Het ministerie sprak de hoop uit dat het bedrijfsleven goed de weg naar fieldlab 3D Makers Zone zal weten te vinden.